فارسی  

ساعت

اوقات شرعی
اوقات شرعی ۳۰ آذر۱۳۸۶ (به افق رشت)
اذان صبح ۰۵:۴۸:۰۴
طلوع خورشید ۰۷:۲۱:۴۶
اذان ظهر ۱۲:۰۹:۳۶
غروب خورشید ۱۶:۵۷:۲۶
اذان مغرب ۱۷:۱۷:۰۹

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه:

گواهینامه ها
  گواهینامه:
  روز:
  ترتیب:
   عکس گواهینامه:
  توضیحات:
کد امنیتی:
 
   


در صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


 
 
تقدیرنامه : گواهینامه
1386  : سال
: توضیحات
 

 
 
پروانه کاربردی : گواهینامه
1387  : سال
: توضیحات
 

 
 
پروانه بهره برداری : گواهینامه
1385  : سال
: توضیحات
 

 
 
 

دوگان